Harmonieorkest

De vereniging bestaat uit een blaasorkest en een slagwerkgroep. Beginnende muzikanten krijgen les en spelen deels mee in het orkest of in de slagwerkgroep. Dit filmpje geeft een goed overzicht van de muzikale diversiteit.

De lessen worden gegeven door daartoe opgeleide docenten (conservatorium). Keuze van het instrument geschiedt in overleg met het bestuur. De leerlingen krijgen een 3-jarige opleiding om een muziekinstrument te leren spelen. Dit gebeurt in kleine groepjes van 2 leerlingen per half uur. In het derde jaar les mogen de leerlingen in overleg met de leraar en de dirigent (eens in de maand) meespelen in het orkest. Na het derde jaar gaan de leerlingen naar het grote orkest.
Tijdens de lessen worden de leerlingen voorbereid op het behalen van het A-diploma, afgenomen door de SMN (Samenwerkende Muziekorganisaties Nederland). De inhoud van het examen bestaat uit een praktisch en theoretisch deel. Na het A-diploma kan nog verder gegaan worden voor het B-, C- en D-diploma.
Na 3 jaar is het mogelijk de lessen te vervolgen, maar dan wel voor eigen rekening.