Bestuur

Voorzitter
Peye Verdoold
0182-341302
peye@mtsverdoold.nl

Penningmeester
Anita de Vries
0182-343149
anitadevries@online.nl

Secretaris
Mieke Floor
06 – 227 68413
bestuurharmoniestolwijk@gmail.com

Vice-voorzitter (beheer kleding en instrumenten)
Han Noorlander
0182-342086
hannoorlander@hetnet.nl

Bestuurslid (contact leerlingen en drumband)
Caroline Kok – Verwaal
0182-342587
carolinekokverwaal@gmail.com

Bestuurslid (ondersteuning secretariaat)
Carla Sol
bestuurharmoniestolwijk@gmail.com