Bestuur

Voorzitter
Peye Verdoold
0182-341302
peye@mtsverdoold.nl

Penningmeester
Anita de Vries
0182-343149
anitadevries@online.nl

Secretaris
Marieke van Bemmel – van Wijngaarden
0343-579069
admarvanbemmel@hetnet.nl

Vice-voorzitter (beheer kleding en instrumenten)
Han Noorlander
0182-342086
hannoorlander@hetnet.nl

Bestuurslid (contact leerlingen en drumband)
Caroline Kok – Verwaal
0182-342587
carolinekokverwaal@gmail.com

Bestuurslid (serenades en acties)
Ria van Buren
0182-351289
b.vanburen@casema.nl