Donateurs

Er zijn verschillende manieren om De Harmonie financieel te ondersteunen. Voor slechts € 10,00 per jaar bent u bijvoorbeeld al donateur van onze vereniging. Ook voor ondernemers en bedrijven hebben wij interessante mogelijkheden om zich te profileren wanneer zij zich als sponsor aan De Harmonie willen verbinden.

Donateur
U kunt donateur worden door (minimaal) € 10,00 over te maken op bankrekening NL04RABO0361451083 te Stolwijk, t.n.v. Muziekvereniging “Harmonie” te Stolwijk. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden, zodat wij u kunnen uitnodigen voor onze speciale activiteiten!

Sponsor
Voor ondernemers en bedrijven bestaat de mogelijkheid om zich als sponsor aan Muziekvereniging “Harmonie” Stolwijk te verbinden. Dit kan in de vorm van sponsoring op langere termijn. Daarnaast kan gekozen worden voor projectsponsoring, zoals sponsoring van concerten, aanschaf van instrumenten, etcetera. Voor iedere vorm van sponsoring geldt overigens, dat de invulling van de tegenprestatie door De Harmonie maatwerk is, wat in overleg met de sponsor wordt bepaald.