AMV (Algemene Muzikale Vorming) en muziekles

De ‘Harmonie’ hecht veel belang aan het enthousiast maken van kinderen voor muziek. Daarom biedt ze meerdere mogelijkheden om muzikaal opgeleid te worden.

Kinderen, die nog niet eerder een muziekinstrument hebben gespeeld, kunnen bij onze vereniging starten met het volgen van AMV. Dat staat voor Algemene Muzikale Vorming en houdt in dat kinderen de beginselen van de muziek worden bijgebracht. De kinderen, die doorgaans in groep 4, 5 of 6 van de basisschool zitten, volgen het AMV-traject in principe gedurende twee jaar. Het eerste jaar staat in het teken van het leren van de basis van de muziek. Dit houdt in dat de kinderen noten leren lezen, blokfluit en andere instrumenten (boomwhackers en xylofoon)  leren bespelen en leren om ritmes te maken met slagwerkinstrumenten.

Nadat ze deze kennis in het eerste jaar hebben opgedaan, mogen ze tijdens een leerlingenochtend de diverse blaasinstrumenten en de slagwerkinstrumenten uitproberen. De kinderen kunnen dan kijken wat ze een mooi instrument vinden wat ze na de zomervakantie tijdens het tweede jaar van de AMV willen leren gaan spelen.

In het tweede jaar leren de kinderen vervolgens op hun gekozen instrument te spelen. Ze leren de noten van het instrument en gaan gezamenlijk liedjes spelen. Doordat er diverse instrumenten worden gekozen, vormen de kinderen samen al een klein orkestje en leren ze hoe het is om samen in een orkest te spelen. Het is ook mogelijk om in het tweede jaar voor het slagwerk te kiezen. Dan stromen de kinderen door naar de drumband (slagwerkgroep) en krijgen ze les van onze slagwerkinstructeur waarbij ze leren om trommel en andere slagwerkinstrumenten te bespelen. Ook daar vormen de kinderen van AMV-2 gezamenlijk een slagwerkgroepje en leren ze dus om tegelijk met andere kinderen muziek te maken.

Na het AMV-traject kunnen de kinderen hun muzikale carrière vervolgen door muziekles te nemen bij de muziekdocenten die aan de muziekvereniging zijn verbonden. De lessen kunnen individueel of gezamenlijk met anderen (in twee- of drietallen) plaatsvinden. Ook kunnen ze vanaf dat moment doorstromen naar de drumband of het harmonieorkest. Er is een mogelijkheid om tijdens de lessen voorbereid te worden op het behalen van diploma’s, afgenomen door de SMN (Samenwerkende Muziekorganisaties Nederland). De inhoud van de examens bestaat uit een praktisch gedeelte waarin er op het instrument wordt gespeeld en een theoretische gedeelte waarbij de muziekleer wordt getoetst. 

Het seizoen start in september. Opgeven kan doorgaans in de derde schoolweek na de zomervakantie. In de groepen 4, 5 en 6 van de basisscholen OBS de Sterrenboom en de Oranje Nassauschool worden na de zomervakantie formulieren in de klas uitgedeeld.

Ook ouderen zijn uiteraard van harte welkom om een muziekinstrument te leren bespelen. Voor u geldt dat u op les kunt bij een van de muziekdocenten en bij hen vanaf de basis muzikale kennis ontwikkelt.

Heb jij of heeft u vragen over het volgen van AMV of het krijgen van muziekles? Neem dan gerust contact op met Caroline Kok. E-mail: carolinekokverwaal@gmail.com  en Tel: 0182-342965